OVER MEDICER

MedicerⓇ is sinds 35 jaar leverancier van goedgekeurde medische en cosmetische producten die voldoen aan de strengste eisen zoals de FDA (food and Drugs Administration) Europese – normen en de PMDA- (Japanse food and Drugs Administration) evenals de Pola normen.

KLEURSTOFPIGMENTEN

Deze kleurstoffen worden veelal gebruikt in ziekenhuizen, laboratoriums, voor wetenschappelijk onderzoek en klinieken voor onder andere het markeren van bestralingsvelden, aankleuren van tumorweefsel en als kleurstof voor beschadigden hoornvliezen1-14

De kleurstoffen, afkomstig van o.a. Pharbita en Pola Cosmetics (Japan), zijn ferri- en ferro-oxide, ferrohydroxide, titaniumdioxide, tartrazine en koolstof 1-14. Deze worden in 80% alcohol met gedestilleerd water aangemaakt. Daar de pigmenten niet in water en alcohol oplosbaar zijn, ontstaat een colloïdale suspensie.

64 STANDAARD KLEUREN

Door Van der Velden werd een serie van 64 standaardkleuren ontwikkeld, gebruik makend van bovengenoemde pigmenten en op basis van zijn expertise als beeldend kunstenaar1-14. De kleuren variëren in intensiteit van 10-100% en bestaan uit 8 verschillende basis-huidskleuren. Deze standaardkleuren fungeren als referentie voor de verschillende toepassingen. Ze zijn onderling mengbaar voor het verkrijgen van subtielere kleurschakeringen.

Hierdoor ontstaat een glijdende kleurschaal. Gedurende de afgelopen vijfendertig jaar zijn bij het gebruik van deze kleurstofpigmenten, bereid volgens bovenstaande methode, geen irritaties of allergische reacties waargenomen1-14. Bij gebruik van kleurstoffen van andere herkomst werd in vijf gevallen in de histopathologie een granulomateuze reactie waargenomen.

ONDERZOEK KLEURPIGMENTEN

Microscopisch,Pathologisch, Bacteriologisch, EM (Electronisch Magnetisch) onderzoek,en SEM (scanningelektronenmicroscoop).

De kleurstofpigmenten zijn de afgelopen 35 jaar door E.M. van der Velden wetenschappelijk onderzocht op giftigheid en houdbaarheid in de huid. De pigmenten zijn dermatologisch, bacteriologisch en pathologisch getest, zowel in Nederland als in Japan. (zie hieronder ->)

Allergische reacties op de gebruikte pigmenten werden tijdens de afgelopen 35 jaar bij enkele patiënten gezien bij de ruim 100.000 behandelingen die er plaats vonden met deze kleurstofpigmenten.
Allergische reacties op de gebruikte pigmenten werden tijdens de afgelopen 35 jaar bij enkele patiënten gezien bij de ruim 69.000 behandelingen die er plaats vonden met deze kleurstofpigmenten. Voor gedetailleerde informatie zie onze pagina Quality Management 

MRI en PIGMENTEN

Een zeldzame complicatie kan zich voordoen wat betreft de interactie tussen de aanwezige kleurstofpigmenten en MRI-scans. Omdat kleurstofpigmenten vaak ijzer bevatten (voornamelijk in zwarte en bruine kleuren) kunnen deze reageren bij MRI-scans, 1-14. Met sterkten < 1,5 Tesla zijn er geen noemenswaardige problemen te verwachten, toch is het raadzaam dat de patiënt de radioloog verwittigd.

EEN ANDER PRODUCT VAN MEDICER

Nederlands

Edula® zalf is in 1988 ontwikkeld door E.M. van der Velden in het toenmalige Dijkzigt ziekenhuis op de afdeling dermatologie om littekenweefsel te verminderen en om de huid optimaal te laten genezen.  De Edula® zalf ook nu verkrijgbaar voor de particuliere consument via de webwinkel. www.edulazalf.nl
Tot 2007 werd Edula® zalf alleen geleverd aan diverse academische en algemene  ziekenhuizen en tevens aan particuliere klinieken in binnen- en buitenland (o.a. België, Duitsland, Engeland, Spanje en Israel ). Edula® zalf  wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat na chirurgie ( plastische en reconstructieve chirurgie, mond- en kaakchirurgie, kindergeneeskunde en algemene chirurgie) zo min mogelijk littekens ontstaan en om de huid optimaal te laten genezen.

Doordat de vraag van patiënten die eenmaal Edula® zalf hadden voorgeschreven gekregen steeds groter werd kwam de firma Pharmacer®  onderdeel van Medicer® in 2007 met deze bijzondere zalf op de particuliere markt via deze webwinkel.

Edula® zalf heeft de afgelopen 33 jaren zijn dienst bewezen als een veilig en natuurlijk product. Het is een zalf die door vooraanstaande dermatologen en farmaceuten is ontwikkeld en in klinische toepassingen bij vele duizenden patiënten zijn waarde heeft bewezen.

N
aast medische en therapeutische eigenschappen heeft Edula® zalf andere bijzondere eigenschappen, die vermeld worden in de bijsluiter.
Zie  bijsluiter en voor medische publicaties www.edulazalf.nl

English

Edula® ointment was developed in 1988 to reduce scar formation and to improve skin healing. During the last seven years Edula® ointment has been available to the consumer through our web shop. Until 2007 Edula® Ointment had been available exclusively to academic and general hospitals and private clinics in the Netherlands, Belgium, Germany, the United Kingdom, Spain and Israel. Edula® Ointment has been used for many years by medical specialists in plastic and reconstructive surgery, oral and maxillofacial surgery, pediatrics, general surgery and other medical specialisms to prevent scar formation after surgical interventions and to improve skin healing.

 

Since the demand by patients who had been prescribed Edula® Ointment was steadily increasing, in 2007 Pharmacer® introduced this fantastic product on the private consumer market through this web shop.

Over a period of 33 years, Edula® Ointment has proved to be a safe and natural product. It was developed in cooperation with a number of leading dermatologists and pharmacists and tested in clinical applications in thousands of patients. Click here for medical publications.

In addition to its medical and therapeutic properties, the specific qualities of Edula® Ointment are explained in the instructions for use. Click here for instructions.