OVER MEDICER

MedicerⓇ is sinds 35 jaar leverancier van goedgekeurde medische en cosmetische producten die voldoen aan de strengste eisen zoals de FDA (food and Drugs Administration) Europese – normen en de PMDA- (Japanse food and Drugs Administration) evenals de Pola normen.

KLEURSTOFPIGMENTEN

Deze kleurstoffen worden veelal gebruikt in ziekenhuizen, laboratoriums, voor wetenschappelijk onderzoek en klinieken voor onder andere het markeren van bestralingsvelden, aankleuren van tumorweefsel en als kleurstof voor beschadigden hoornvliezen1-14

De kleurstoffen, afkomstig van o.a. Pharbita en Pola Cosmetics (Japan), zijn ferri- en ferro-oxide, ferrohydroxide, titaniumdioxide, tartrazine en koolstof 1-14. Deze worden in 80% alcohol met gedestilleerd water aangemaakt. Daar de pigmenten niet in water en alcohol oplosbaar zijn, ontstaat een colloïdale suspensie.

64 STANDAARD KLEUREN

Door Van der Velden werd een serie van 64 standaardkleuren ontwikkeld, gebruik makend van bovengenoemde pigmenten en op basis van zijn expertise als beeldend kunstenaar1-14. De kleuren variëren in intensiteit van 10-100% en bestaan uit 8 verschillende basis-huidskleuren. Deze standaardkleuren fungeren als referentie voor de verschillende toepassingen. Ze zijn onderling mengbaar voor het verkrijgen van subtielere kleurschakeringen.

Hierdoor ontstaat een glijdende kleurschaal. Gedurende de afgelopen vijfendertig jaar zijn bij het gebruik van deze kleurstofpigmenten, bereid volgens bovenstaande methode, geen irritaties of allergische reacties waargenomen1-14. Bij gebruik van kleurstoffen van andere herkomst werd in vijf gevallen in de histopathologie een granulomateuze reactie waargenomen.

ONDERZOEK KLEURPIGMENTEN

Microscopisch,Pathologisch, Bacteriologisch, EM (Electronisch Magnetisch) onderzoek,en SEM (scanningelektronenmicroscoop).

De kleurstofpigmenten zijn de afgelopen 35 jaar door E.M. van der Velden wetenschappelijk onderzocht op giftigheid en houdbaarheid in de huid. De pigmenten zijn dermatologisch, bacteriologisch en pathologisch getest, zowel in Nederland als in Japan. (zie hieronder ->)

Allergische reacties op de gebruikte pigmenten werden tijdens de afgelopen 35 jaar bij enkele patiënten gezien bij de ruim 100.000 behandelingen die er plaats vonden met deze kleurstofpigmenten.
Allergische reacties op de gebruikte pigmenten werden tijdens de afgelopen 35 jaar bij enkele patiënten gezien bij de ruim 69.000 behandelingen die er plaats vonden met deze kleurstofpigmenten. Voor gedetailleerde informatie zie onze pagina Quality Management 

MRI en PIGMENTEN

Een zeldzame complicatie kan zich voordoen wat betreft de interactie tussen de aanwezige kleurstofpigmenten en MRI-scans. Omdat kleurstofpigmenten vaak ijzer bevatten (voornamelijk in zwarte en bruine kleuren) kunnen deze reageren bij MRI-scans, 1-14. Met sterkten < 1,5 Tesla zijn er geen noemenswaardige problemen te verwachten, toch is het raadzaam dat de patiënt de radioloog verwittigd.

EEN ANDER PRODUCT VAN MEDICER

NATUURLIJK EEN NATUURPRODUCT

Educer® zalf  heeft zich in de  afgelopen ruim 3o jaar bewezen als een veilig en natuurlijk product voor de behandeling van de huis ter voorkoming van littekens. 

Lees verder

NATURALLY A NATURAL PRODUCT

Educer® ointment  has proven itself over the past 30 years as a safe and natural product for the treatment of the skin to prevent scars.

Read More

Nederlands